В.Г.Карнаухов, О.Ю.Шевченко, Т.В.Карнаухова
Демпфірування резонансних згиннних коливань гнучкої жорстко защемленої в’язкопружної круглої пластини при спільному викпристанні сенсорів і актуаторів

Акустичний вiсник, Том 15 № 1, (2012) с.30-37
Методом Бубнова-Гальоркіна розв'язано задачу про активне демпфування вимушених згинальних резонансних термомеханічних коливань жорстко закріпленої гнучкої круглої пасивної в'язкопружної пластини за допомогою розподілених п'єзоелектричних сенсорів і актуаторів. Досліджено вплив геометричної нелінійності й температури дисипативного розігріву на ефективність активного демпфування резонансних коливань такої пластини за допомогою п'єзоелектричних включень.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
в'язкопружна пластина, резонансні коливання, дисипативний розігрів, п'єзоелектричний сенсор, актуатор, метод Бубнова-Гальоркіна
МОВА ТЕКСТУ: російська