Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 13 № 2
2010
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-19
[RUS]

І.В.Вовк, В.С.Малюга
Про один метод оцінки звукового поля еолових тонів
20-27
[RUS]

О.Я.Калюжний, А.А.Ковтонюк, В.Ю.Семенов
Метод ідентификації авторегресійних параметрів мови у частотній області
28-33
[RUS]

В.Г.Карнаухов, В.І.Козлов, В.М.Січко, А.В.Завгородній
Вплв фізичної нелінійності на резонансні коливання й дисипативний розігрів жорстко опертої товстостінної в’язкопружної циліндричної панелі
34-44
[UKR]

Д.В.Лукомський, I.С.Ганджа
Дослідження гідропружної нестійкості кровоносної судини на основі геометрично нелінійної теорії пружності
45-52
[RUS]

О.В.Сухарьков
Енергетичні характеристики затопленої кільцьової струминної пластинки при наявності розвинутої кавітації
53-58
[RUS]

К.А.Трапезон
До аналізу ефективності складених концентраторів акустичної енергії в залежності від їхньої конфігурації
59-65
[RUS]

С.М.Худолій, О.В.Глушакова
Біфуркації Хопфа у хвильових моделях крутильних коливань складених бурильних колон