О.Я.Калюжний, А.А.Ковтонюк, В.Ю.Семенов
Метод ідентификації авторегресійних параметрів мови у частотній області

Акустичний вiсник, Том 13 № 2, (2010) с.20-27
Розглянуто задачу оцінювання авторегресійних параметрів зашумленого мовного сигналу в частотній області. На базі частотного представлення авторегресійного сигналу проілюстровано методику розрахунку функції правдоподібності, а також реалізацію методу очікування-максимізації для ітеративного оцінювання авторегресійних параметрів. Аналіз різних мір спотворення мовних сигналів показує, що робота в частотній області забезпечує таку саму точність, як і відповідні підходи в часовій області, але при істотно менших обчислювальних затратах. Окрім того, запропоновано й досліджено двоетапний метод оцінювання авторегресійних параметрів зашумленного мовного сигналу в частотній області.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
мовний сигнал, авторегресійні параметри, перетворення Фур’є, метод очікування-максимізації, відношення сигнал-шум
МОВА ТЕКСТУ: російська