Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 10 № 3
2007
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
6-11
[RUS]

 О.М.Большаков, О.С.Запєвалов, В.Є.Смолов
Відбиття акустичних хвиль від великомасштабних неоднорідностей морської поверхні
12-18
[UKR]

О.І.Борщ, В.І.Гуляєв
Спiральнi хвилi в закручених пружних трубчастих стержнях, що обертаються, з внутрiшнiми потоками рiдини
19-24
[RUS]

В.Л.Бусов
Розсіювання ультразвукових хвиль на мікротріщинах у фрагментованих полікристалах
25-29
[RUS]

І.В.Вовк, Т.А.Сотникова
Інтегральні акустичні характеристики V-подібного шумозаглушуючого бар'єра
30-41
[UKR]

А.В.Воскобійник, В.А.Воскобійник
Кінематика вихорового руху на обтічній поверхні з напівциліндричною канавкою
42-54
[RUS]

Н.С.Городецька, В.Т.Грінченко, І.В.Старовойт
Особливості збудження нормальних хвиль при згнних коливаннях півшару
55-59
[RUS]

В.В.Клепко, Б.Б.Колупаєв, Б.С.Колупаєв, Є.В.Лєбєдєв
Вплив структурних факторів на акустичні властивості ПВХ і ПВБ систем
60-69
[RUS]

І.О.Моргун, В.Г.Савін
Перетворення акустичних імпульсів у електричні сферичною п'єзокерамічною оболонкою, екранованою ззовні пружною оболонкою
70-79
[RUS]

О.М.Петріщев
Електромагнітне збудження ультразвукових поздовжніх хвиль в ізотропних металевих циліндрах. Частина 2. Дослідження особливостей збудження ультразвукових хвиль у феромагнітних і неферромагнітних стержнях у широкому діапазоні частот