О.М.Большаков, О.С.Запєвалов, В.Є.Смолов
Відбиття акустичних хвиль від великомасштабних неоднорідностей морської поверхні

Акустичний вiсник, Том 10 № 3, (2007) с.6-11
Проаналізовано вплив відхилень розподілу хвильових зсувів морської поверхні від розподілу Гаусса на формування акустичного поля, відбитого від межі океан-атмосфера. Відповідні хвилеграфічні вимірювання були виконані на океанографічній платформі Морського гідрофізичного інституту НАН України. Побудовані залежності, які описують відхилення реального коефіцієнта відбиття від модельного (розрахованого для гауссової поверхні). Найбільше значення абсолютного відхилення зафіксоване при параметрах Релея R»2. Вiдносна похибка швидко зростає зі збільшенням параметра Релея. Так, при R=1.6 вона сягає 15%, а при R»2.5 може перевищувати 100%.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
відбиття звуку, морська поверхня, хвильове зміщення, розподіл Гауса, негаусівський розподіл, параметр Релея
МОВА ТЕКСТУ: російська