В.В.Клепко, Б.Б.Колупаєв, Б.С.Колупаєв, Є.В.Лєбєдєв
Вплив структурних факторів на акустичні властивості ПВХ і ПВБ систем

Акустичний вiсник, Том 10 № 3, (2007) с.55-59
Досліджено внесок структурних факторів у формування акустичних властивостей ПВХ і ПВБ систем у широкому діапазоні значень вмісту інгредієнтів. Показано, що під дією часток високодисперсного наповнювача змінюється кількість моновимірних ланок між сусідніми зачепленнями макромолекул.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
наповнювач, топологія, критичний вміст, мономірні ланки, акустичні властивості
МОВА ТЕКСТУ: російська