Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 6 № 3
2003
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-9
[UKR]

А.О.Борисюк
Генерація звуку обмеженою областю збуреної течії в жорсткостінному каналі кругового поперечного перерізу.
Частина 1. Загальна теорія
10-17
[RUS]

Н.І.Бурау, Ю.В.Сопілка
Підвищення чутливості дискримінантних ознак тріщини в задачах віброакустичної діагностики елементів роторних систем
18-25
[RUS]

Н.Д.Вайсфельд
Визначення хвильового поля всередині порожнистого пружного циліндра під впливом осесиметричного нестаціонарного навантаження
26-28
[RUS]

А.І.Вовченко, В.В.Шамко, А.М.Шишов
Особливості хвильового цугу, що випромінює при високовольтному електричному розряді у воді
29-33
[UKR]

Ю.М.Дудзінський, А.О.Сухарьков, О.А.Назаренко
Автоколивання пружного зануреного осесиметричного струменя-оболонки
34-43
[RUS]

О.Я.Калюжний, В.Ю.Семенов
Метод сліпої деконволюції мовних сигналів, що базується на аналізі лінійних спектральних частот
44-52
[RUS]

Ю.Н.Кононов, Е.А.Татаренко
Вільні коливання двошарової рідини з пружними мембранами на ``вільній’’ та внутрішній поверхнях
53-59
[RUS]

В.Н.Нікітенко, М.Є.Юрченко
Визначення неоднорідності пружних властивостей п'єзокерамічного стерхня в місці розташування діелектрично відділеної частини електродного покриття методом низькочастотної томографії
60-68
[RUS]

Є.Ю.Розіна
Про природу сили, що діє на кавітуюче середовище біля зрізу капіляра