О.Я.Калюжний, В.Ю.Семенов
Метод сліпої деконволюції мовних сигналів, що базується на аналізі лінійних спектральних частот

Акустичний вісник, Том 6 № 3, (2003) с.34-43
Розглянуто задачу сліпої деконволюції мовних сигналів в умовах присутності фонових шумів. Запропоновано ефективний метод детектування та компенсації впливу передаточної функції середовища, який базується на аналізі лінійних спектральних частот спотвореного сигналу. Його принципова перевага перед існуючими підходами полягає в адаптивному урахуванні шуму в структурі алгоритму. Розроблено ефективну процедуру локалізації сторонніх резонансів, засновану на аналізі різниць лінійних спектральних частот. З метою усунення ефекту "підсилення шуму" використано алгоритм блокової калманівської фільтрації. Ефективність результуючого методу перевірено на штучних і реальних спотвореннях мовних сигналів. Запропонований підхід характеризується більш низькими обчислювальними витратами, у порівнянні з низкою сучасних методів сліпої деконволюції мовних сигналів.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
слiпа деконволюця, мовний сигнал, передаточна функцiя середовища, блокова калманiвська фiльтрацiя
МОВА ТЕКСТУ: російська