Ю.М.Дудзінський, А.О.Сухарьков, О.А.Назаренко
Автоколивання пружного зануреного осесиметричного струменя-оболонки

Акустичний вісник, Том 6 № 3, (2003) с.29-33
Розглянуто модель осесиметричних гідродинамічних випромінювачів - прямоточного з кільцевим соплом і східчастою перешкодою, а також протиточного. Обчислено основну частоту акустичного сигналу як функцію властивостей робочої рідини, геометричних та гідродинамічних параметрів пружного зануреного струменя-оболонки. Проведено зіставлення чисельних даних з результатами експериментів. Отримано критерій відповідності моделі реальним випромінювачам розглянутих типів.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
гiдродинамiчнi випромiнювачi, прямоточний i протиточний випромiнювачi, пружний струмiнь-оболонка
МОВА ТЕКСТУ: українська