Н.І.Бурау, Ю.В.Сопілка
Підвищення чутливості дискримінантних ознак тріщини в задачах віброакустичної діагностики елементів роторних систем

Акустичний вісник, Том 6 № 3, (2003) с.10-17
Для підвищення чутливості безрозмірних амплітудних дискримінант, які використовуються як діагностичні ознаки в задачах віброакустичної діагностики втомних тріщин в елементах роторних систем, проведено попередню обробку виміряного акустичного сигналу із застосуванням вейвлет-перетворення. Показано ефективність застосування двох рівнів обробки акустичного сигналу, випромінюваного імітатором роторної системи на стаціонарних і нестаціонарних режимах роботи, для діагностики втомної тріщини.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
амплiтуднi дискримiнанти, задачi вiброакустичної дiагностики, втомнi трiщини, вейвлет-перетворення
МОВА ТЕКСТУ: російська