Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 6 № 2
2003
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-9
[RUS]

Є.В.Азаренко, М.М.Дівізінюк, С.В.Лазаренко
Виявлення льодоходу в проливних зонах гідроакустичними засобами
10-16
[RUS]

В.В.Бойко, Н.С.Ремез, Т.В.Хлевнюк, Ю.В.Шевченко
Динамічна поведінка шаруватої циліндричної оболонки в ґрунтовому масиві за умов вибухового навантаження
17-22
[RUS]

А.І.Вовченко, В.Г.Ковальов, В.О.Поздєєв
Гідродинамічні характеристики електричного розряду в рідині при введенні енергії в сферичний канал у вигляді повторюваних імпульсів
23-33
[RUS]

В.Т.Грінченко, В.Т.Маципура
Розсіювання звука на скінченних клиновидних об’єктах
34-42
[RUS]

В.Т.Грінченко, В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Рангові респіросонограми шумів дихання
43-49
[UKR]

Г.М.Іванченко
Фокусування променів неплоскої розривної хвилі вільною поверхнею пружного анізотропного середовища
50-57
[RUS]

Н.М.Кізілова
Поширення та відбиття хвиль в системах податливих трубок
58-67
[UKR]

В.Н.Олійник
Моделювання контактної взаємодії обмеженої ділянки поверхні тіла людини з вібратором