А.І.Вовченко, В.Г.Ковальов, В.О.Поздєєв
Гідродинамічні характеристики електричного розряду в рідині при введенні енергії в сферичний канал у вигляді повторюваних імпульсів

Акустичний вісник, Том 6 № 2, (2003) с.17-22
Розглянуто зовнішню гідродинамічну задачу електричного розряду у воді при введенні енергії у сферичний канал у вигляді послідовності імпульсів. Виконано математичну постановку відповідної початково-граничної задачі з рухомою границею для хвильового рівняння. Аналітичний розв'язок задачі отримано методом нелінійного перетворення часу. Показаний вплив накладених малих пульсацій на лінійний закон зростання радіусу каналу. З'ясовані особливості гідродинамічних характеристик течії рідини, зумовленої електричним розрядом.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
зовнiшня гiдродинамiчна задача, електричний розряд, сферичний канал, малi пульсацiї
МОВА ТЕКСТУ: російська