Н.М.Кізілова
Поширення та відбиття хвиль в системах податливих трубок

Акустичний вісник, Том 6 № 2, (2003) с.50-57
Досліджено осесиметричну хвильову течію в'язкої нестисливої рідини в системі, яка складається з довгої тонкої пружнодеформівної трубки й термінального елемента з комплексною провідністю. Отримані вирази для провідності системи з урахуванням відбиття хвиль на кінці трубки. Досліджено залежність провідності від геометричних і механічних параметрів системи. Отримано рівняння для визначення гармонік, на яких провідність має екстремуми. Показано, що ці гармоніки є резонансними, тобто будь-які зміни параметрів термінального елемента викликають значні зміни амплітуд резонансних гармонік. У широкому діапазоні, який відповідає артеріальним руслам людини, проведено дослідження впливу зміни параметрів моделі на амплітуду й фазу вхідної провідності системи. Обговорено можливість використання запропонованої моделі для інтерпретації даних пульсової діагностики.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
осесиметрична хвильова течiя, пружнодеформiвна трубка, комплексна провiднiсть, резонанснi гармонiки, пульсова дiагностика
МОВА ТЕКСТУ: російська