Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 6 № 1
2003
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-21
[RUS]

В.Г.Басовський, І.В.Вовк, О.І.Вовк
Про можливість генерування тональних звукових коливань потоком повітря в бронхах зі стенозом
22-31
[RUS]

Т.С.Краснопольська
Хаотична динаміка п'єзоэлектричного випромінювача при обмеженому збуренні
32-42
[RUS]

С.О.Папков, Ю.І.Папкова, А.А.Ярошенко
Звукове поле в неоднородному гідроакустичному хвилеводі з ступiнчастим дном
43-47
[RUS]

В.О.Поздєєв, В.Н.Цуркін
Про низькочастотну осциляцію бульбашок в рідині, що вібрує
48-59
[RUS]

Е.Ю.Розіна
Кавітаційний режим звукокапiлярного ефекту
60-66
[RUS]

В.Н.Салтанов, Н.В.Салтанов
Узагальнені потенціали в теорії в'язкого за Нав'є-Стоксом пружному середовищі
67-73
[RUS]

Г.І.Сокол
Особливості поширення потужних звукових сигналів в рупорах