Г.І.Сокол
Особливості поширення потужних звукових сигналів в рупорах

Акустичний вiсник, Том 6 № 1, (2003) с.67-73
Одержані аналітичні вирази, які дозволяють проаналізувати закономірності зростання й спадання другої гармоніки при збудженні в горлі рупора хвилі скінченної амплітуди. Визначено, на якій відстані від горла друга гармоніка, яка поширюється вздовж рупора, досягає максимуму. Проведено порівняльний аналіз для рупорів різної форми.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
рупор, хвиля скiнченної амплiтуди, друга гармонiка, коефiцiєнт нелiнiйностi
МОВА ТЕКСТУ: російська