Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 5 № 4
2002
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
5-14
[RUS]

Н.С.Городецька
Відбиття хвиль від вільної межі пористо-пружного насиченого рідиною напівпростору
15-32
[RUS]

В.Г.Карнаухов, А.В.Козлов, Е.В.Пятецкая
Демпфування коливань в'язкопружних пластин з використанням розподілених п'єзоелектричних включень
33-37
[RUS]

В.Т.Маципура
Випромiнювання звуку граткою, утвореною співвісними циліндричними п'єзокерамічними оболонками з торцевими екранами. Частина V. Деякі методи управління характеристиками випромінювання
38-50
[RUS]

В.Ю.Семенов
Новий метод обчислення лінійних спектральних частот мовних сигналів, який базується на універсальному алгоритмі розв'язку трансцендентних рівнянь
51-60
[UKR]

М.Є.Юрченко
Резонансний метод визначення локальної неоднорідності пружних властивостей при повздовжніх та згинних коливаннях стержня
61-71
[ENG]

А.Г.Багдоєв, С.Г.Саакянn
Антиплоска задача про тріщину, яка поширюється з довільною швидкістю в анізотропному неоднорідному пркжному середовищі