В.Ю.Семенов
Новий метод обчислення лінійних спектральних частот мовних сигналів, який базується на універсальному алгоритмі розв'язку трансцендентних рівнянь

Акустичний вісник, Том 5 № 4, (2002) с.38-50
Запропоновано новий ефективний метод обчислення лінійних спектральних частот (ЛСЧ) мовних сигналів, який базується на розробленому алгоритмі повного чисельного розв'язку трансцендентних рівнянь, що не мають кратних коренів. Принципово алгоритм складається з двох частин - виділення відрізків, які містять єдиний корінь, та подальшого знаходження кореня за допомогою однієї зі стандартних ітераційних процедур. Ефективність різних модифікацій запропонованого методу пошуку ЛСЧ перевірено на реальних мовних сигналах. При цьому досліджені два підходи до знаходження ЛСЧ - пряме розв'язання трансцендентних рівнянь відносно тригонометричних функцій та розв'язання поліноміальных рівнянь, отриманих внаслідок розкладу за Чебишевськими поліномами. Властивість упорядкованості ЛСЧ використано для зниження обчислювальних витрат. На відміну від більшості існуючих методів обчислення ЛСЧ, запропонований метод забезпечує довільно високу точність обчислень та гарантує стійкість відповідного авторегресійного фільтра. Показано, що даний метод може бути застосований в системах реального часу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
мовний сигнал, лiнiйнi спектральнi частоти, авторегресiйний фiльтр, системи цифрового зв'язку
МОВА ТЕКСТУ: російська