Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 1 № 4
1998
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
4-18
[RUS]

Н.С.Городецька
Загасання хвиль при симетричних коливаннях пористо-пружної смуги з вільними поверхнями
19-32
[RUS]

О.Я.Калюжний
Алгебраізація задач акустичної томографії середовища з використанням головних інформативних компонент
33-46
[RUS]

В.В.Крижановський
Модельні дослідження спектрально-кореляційних характеристик шумів дихання у респіраторному тракті людини
47-54
[RUS]

Л.Б.Лерман
Проходження імпульсів тиску через пружні пластини скінченних розмірів
55-64
[RUS]

І.К.Сенченков
Модальна класифiкацiя та проектування сонотродів для ультразвукової обробки матеріалів
65-71
[RUS]

Б.І.Шоцький
До історії розвитку акустики в Україні. Кафедра акустики НТУУ "КПІ"