І.К.Сенченков
Модальна класифiкацiя та проектування сонотродів для ультразвукової обробки матеріалів

Акустичний вісник, Том 1 № 4, (1998) с.55-64
Показано, що широкий клас сонотродів (хвилеводів-інструментів, концентраторів), використовуваних у технологічних установках для ультразвукової обробки матеріалів, допускає систематизацію за модальною ознакою. Типи реалізованих у них рухів можуть бути співвіднесені з характерними ділянками гілок частотних спектрів прямокутника і суцільного кінцевого циліндра. За розташуванням цих ділянок у спектрі типи сонотродів визначаються як низько- чи високочастотні. Особливості структури резонансної моди дозволяють виділити три типи елементів - одномодові, конвертери й багатоступінчасті. Запропоновано відповідне маркування сонотродів. Розглянуті основні етапи й математичний апарат їхнього проектування.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
сонотрод, модальна класифiкацiя
МОВА ТЕКСТУ: російська