27.06.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті
01.10.2024

КОМП'ЮТЕРНА ГІДРОМЕХАНІКА - 2024

IX міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерна гідромеханіка»

ГІДРОДИНАМІКА І АКУСТИКА

2019 ◊ Том 1 (91) ◊ Номер 4

*** ОБКЛАДИНКА
***
Зміст
377-407

[RUS]

О. А. Гуржій, В. І. Осадчий, Є. І. Никифорович, О. І. Кордас, Д. І. Черній
Моделювання процесів переносу поверхневих забрудень у дельтах річкових систем

408-424

[RUS]

К. Н. Кузьменко, Н. Ф. Юрченко, П. М. Виноградський, Ю. О. Парамонов
Оптимизація конструкції і роботи газового аспіратора

425-433

[UKR]

О. Я. Олiйник, С. В. Телима, В. С. Кремез, I. А. Обертас
Моделювання й розрахунок кисневого режиму при вилученні заліза з підземних вод фільтруванням

434-448

[ENG]

О. Г. Рудницький, М. О. Рудницька, Л. В. Ткаченко
Попередня обробка й покращення якості зображення при томографічній оптоакустичній реконструкції

449-468

[ENG]

Ю. М. Савченко, Ю. А. Семенов, О. І. Наумова
Удар об воду циліндричного тіла, що розширюється

469-483

[UKR]

О. Г. Стеценко
Потенцiал швидкостi нестацiонарного руху системи двох джерел у прямокутному каналi

484-496

[UKR]

В. Ю. Фiлiмонов, О. О. Кот, Ю. В. Горський, Д. В. Ярош
Система реєстрацiї параметрiв поверхневих хвиль