Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 10 (82) № 4
2008
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-12
[RUS]

Є.В.Бруяцький, О.Г.Костін, Е.І.Нікіфорович
Змушена конвекція рiдини в квадратній порожнині пiд дiєю верхньої кришки, яка рухається
13-25
[UKR]

А.В.Воскобiйник, В.А.Воскобiйник, О.А.Воскобойник
Спряжене обтiкання трирядного пального ростверку напласкiй поверхнi. Частина 2. Просторово-часовi кореляцiї та спектри
26-42
[RUS]

О.А.Гуржий
Взаємодiя вiсесиметричних вихрових кiлець в нескiнченнiй трубi, яка заповнена iдеальною рiдиною
43-51
[RUS]

Т.Краснопольська, В.Ільченко
Кінематична модель течiї Гольфстрiму
52-57
[RUS]

П.В.Лукьянов
Про автомодельно-аналiтичні розв'язки задач молекулярної та турбулентної дифузiї вихора
58-64
[UKR]

О.Г.Стеценко
Стацiонарний рух вихора бiля твердої стiнки у стратифiкованому середовищi
65-69
[RUS]

І.Т.Селезов, Д.В.Лукомський
Розповсюдження пульсових хвиль тиску в кровоносній судині за пороговим значенням трансмурального тиску