Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 5 (77) № 1
2003
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-10
[RUS]

О.Н.Буланчук, С.А.Довгий, Ю.П.Ладіков-Роєв
Моделювання руху магнітно-вихрового кільця біля плоскої поверхні
11-16
[RUS]

Г.О.Воропаев, А.Ф.Тарабан
Гiдродинамiчний опiр осесиметричного тiла при щілинному відсосі
17-27
[RUS]

Ю.В.Канарська
Математична модель негiдростатичних течій в узагальнених криволінійних координатах
28-35
[RUS]

Н.М.Кізілова
Гiдравлiчні властивості розгалужених трубопроводів з проникливими стiнками
36-41
[RUS]

Ю.Г.Кривонос, В.В.Скопецький
Математичне моделювання процесів формування грунтових та снігових зсувiв
42-46
[UKR]

I.Г.Нестерук
Розрахунок опору тонких конусiв з використанням другого наближення для форми утворених ними каверн
47-61
[RUS]

В.В.Нікішов
Cтатистичні характеристики свiтової хвилi, що розповсюджується в турбулентній морській воді
62-70
[RUS]

Н.Ф.Пацегон, Л.Н.Попова
Виникнення та стiйкость просторових структур в магнiтній рiдині
62-70
[RUS]

Н.Ф.Пацегон, Л.Н.Попова
Виникнення та стiйкость просторових структур в магнiтній рiдині
71-80
[RUS]

М.В.Салтанов, В.М.Салтанов
Аналог перетворення Громекi в магнiтній гiдродинамiці неоднорiдної рiдини, що обертається