Ю.В.Канарська
Математична модель негiдростатичних течій в узагальнених криволінійних координатах

Прикладна гідромеханіка, Том 5 (77) № 1, (2003) с.17-27
Негiдростатична модель стратифiкованих течiй з вiльною поверхнею чисельно реалiзована у випадку узагальнених координат, що дозволяє точно та ефективно моделювати процеси в областях складної конфiгурацiї. Вихiднi рiвняння iнтегрируются з використанням технiки розщеплення на внутрiшню та зовнiшню моди, а також розкладу полiв швидкостi та тиску на гiдростатичну та негiдростатичну компоненти та їх послiдовне обчислення. Модель застосовується для дослiдження водообмiну в протоках.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська