Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 4 (76) № 3
2002
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-11
[RUS]

В.В.Бондар
Вздовжберегові енергетичні течiї i транспорт наносiв для довiльної топографiї дна i лiнiї берега
12-21
[RUS]

Ю.В.Канарська, В.С.Мадеріч
Чисельна негiдростатична модель стратифiкованих течiй з вiльною поверхнею
22-30
[RUS]

В.І.Королев
До раціонального вибору параметрів несучих елементів екраноплану
31-41
[RUS]

В.Г.Кузьменко
Чисельне тривимiрне моделювання турбулентного пограничного шару в режимі розвиненої шорсткості на основі LES-технологiї
42-47
[UKR]

Вал. I.Мамчук
Умови збiжностi одного iтерацiйного процесу, зв`язаного з обмеженою тризв`язною двовимiрною областю
48-58
[RUS]

Е.І.Нікіфорович, О.Г.Костін, В.М.Доманов
Метод дослідження тепломасообмінних процесів між водною поверхнею и атмосферою в водоймищах-охолоджувачах
59-70
[RUS]

М.В.Салтанов
Узагальненi потенцiали, iнварiанти Рiмана і прості хвилі в аналозi методу годографа Чаплигiна-Сєдова в магнiтнiй газовiй динамiцi
71-74
[RUS]

А.А.Авраменко, Б.І.Басок
Симетрії і автомодельність гідродинамічних і теплових процесів в сферичних координатах
75-77
[ENG]

К.Каттані, Е.Лассера
Вейвлети в теорiї транспорту гетерогенних реагуючих розчинів