03.04.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті
14.05.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС (пров. інж.)

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті

ГІДРОДИНАМІКА І АКУСТИКА

2018 ◊ Том 1 (91) ◊ Номер 3 с. 268-283

В. В. Бойко*, А. О. Кузьменко*, Т. В. Хлевнюк*, О. М. Чала*, Н. І. Жукова**

* Інститут гідромеханіки НАН України, Київ, Україна
** Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Дослідження ефективних і сейсмобезпечних параметрів вибухових робіт на кар'єрах в умовах закарстованих породних масивів

Gidrodin. akust. 2018, 1(3):268-283

https://doi.org/10.15407/jha2018.03.268

МОВА ТЕКСТУ: Українська

АНОТАЦІЯ

Проаналізовано відомі теоретичні й експериментальні дослідження щодо методів розрахунку параметрів вибухових робіт з урахуванням властивостей порід, які руйнуються (зокрема, порід складної структури). Розглянуто розроблені конструкції зарядів і способи їх ініціювання, а також варіанти різних схем короткосповільненого підривання, здатних забезпечити якісне подрібнення масивів порід в осередку вибуху з одночасним дотриманням допустимого рівня сейсмобезпеки в зоні будівель (у тому числі, розташованих над карстовими порожнинами в зоні впливу кар'єра). Обґрунтовано сейсмобезпечні параметри масових вибухів на гіпсових кар'єрах. Досліджено особливості поширення різних типів хвиль у закарстованому масиві гірських порід від осередку вибуху до місця їхньої взаємодії з наземними об'єктами й карстовими порожнинами під ними. Отримано емпіричні коефіцієнти і вдосконалено формулу розрахунку сейсмобезпечної маси зарядів вибухової речовини під час короткосповільнених вибухів свердловинних зарядів з неелектричною системою ініціювання. Запропоноване співвідношення відрізняється від раніше відомих урахуванням статичної й динамічної складових навантаження, викликаного поперечною хвилею. Окрім того, береться до уваги наявність карстових порожнин, розташованих в активній зоні будинку до (або нижче) лінії нижньої межі статичного тиску. Проаналізовано специфічні особливості керованого детонування свердловинних зарядів вибухової речовини, розділених карстовою порожниною, з метою змикання останньої. Подальшого розвитку зазнали уявлення про поширення в закарстованому масиві порід сейсмічних коливань від масових вибухів у кар'єрах, а також про їхню взаємодію з поверхневими будівлями й карстовими порожнинами під ними, які розташовані над нижньою межею товщі, що стискається.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

статична та сейсмічна стійкість, кар'єр, допустимі маси зарядів, вибухова речовина, сейсмовимірювальні роботи, масові вибухи , закарстований ґрунтовий масив, карстові порожнини, швидкість коливань, сейсмобезпечність

ЛІТЕРАТУРА