29.09.2020

ПОДІЇ

VII міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерна гідромеханіка»

ГІДРОДИНАМІКА І АКУСТИКА

2018 ◊ Том 1 (91) ◊ Номер 2 с. 223-232

А. Ф. Назаренко*, Т. М. Сліозберг*, О. А. Назаренко**

* Одеський національний політехнічний університет, Україна
** Одеська національна академія зв'язку ім. О. С. Попова, Україна

Оцінка силових і енергетичних характеристик акустичних коливань, генерованих протитечійною гідродинамічною випромінюючою системою (друге наближення)

Gidrodin. akust. 2018, 1(2):223-232

https://doi.org/10.15407/jha2018.02.223

МОВА ТЕКСТУ: Російська

АНОТАЦІЯ

Статтю присвячено вивченню фізичних процесів, що протікають в акустичних випромінювачах гідродинамічної природи. Пристрої такого роду використовуються для генерації потужних акустичних сигналів у водному середовищі при перетворенні енергії потоку в енергію автоколивального процесу, який розвивається за рахунок виникнення кавітаційної зони у фазі розрідження рідини. Вони знаходять застосування у різних технологічних пристроях, зокрема, в системах очищення твердих поверхонь. Раніше фізичні моделі для різних модифікацій таких випромінювачів були розроблені в першому наближенні, яке постулює осьову симетрію звукоутворюючого об'єму рідини. У результаті застосування методу послідовних наближень були отримані попередні дані щодо другого наближення, яке вносить уточнення в уявлення про геометрію звукоутворюючого елемента кавітаційної природи. У даному дослідженні продовжено розгляд другого наближення моделі на прикладі протитечійної гідродинамічної випромінюючої системи. В його рамках досліджені силові й енергетичні характеристики генерованих коливань, зокрема, механоакустичний ККД випромінювача. При цьому за базову вибиралась конфігурація звукоутворюючого елемента у вигляді несиметричного бочкоподібного об'єму рідини. Показано, що для силових і енергетичних характеристик генерованих коливань відмінності між другим і першим наближеннями не є суттєвими. Зроблено висновок щодо швидкої збіжності застосованого методу послідовних наближень при визначенні інтегральних параметрів процесу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА

автоколивальний процес, гідродинамічна випромінююча система, кавітаційне звукоутворення, трипараметрична модель

ЛІТЕРАТУРА