Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 13 № 3
2010
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-8
[RUS]

Б.І.Басок, В.В.Гоцуленко
Теорія феномену Рійке у системі з зосередженими параметрами
9-14
[RUS]

І.В.Вовк, В.С.Коцюба
Про один метод керування параметрами циліндричного п’єзокерамічного випромінювача
15-22
[RUS]

Н.С.Городецька, Т.В.Соболь
Вплив в’язких втрат на акустичні характеристики поверхневої хвилі у пористо-пружному середовищі
23-30
[RUS]

В.Г.Карнаухов, В.І.Козлов, В.М.Січко, М.І.Вертелецький
Вимушені резонансні коливання й дисипативний розігрів в’язкопружних оболонок обертання з незалежними від температури властивостями в уточненій постановці
31-41
[RUS]

А.А.Макаренкова
Дослідження й об’єктивізація додаткових звуків дихання у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень
42-50
[RUS]

Ю.І.Папкова
Хвилевід Пекеріса у випадку неоднорідного профілю швидкості звуку й поглинаючої основи
51-67
[RUS]

В.О.Троценко, Ю.В.Троценко
Поперечні коливання пружного стержня, який несе на вільному кінці резервуар з рідиною