В.Г.Карнаухов, В.І.Козлов, В.М.Січко, М.І.Вертелецький
Вимушені резонансні коливання й дисипативний розігрів в’язкопружних оболонок обертання з незалежними від температури властивостями в уточненій постановці

Акустичний вiсник, Том 13 № 3, (2010) с.23-30
Розглянуто задачу про вимушені резонансні коливання й дисипативний розігрів в'язкопружних оболонок обертання з незалежними від температури властивостями з врахуванням поперечних деформацій. Розроблено скінченно-елементний метод розв'язування цієї задачі. Як приклад, розраховані амплітудно- та температурно-частотні динамічні характеристики циліндричної панелі при коливаннях на першій згинній моді для випадків шарнірного та жорсткого опирання торців панелі. Досліджено вплив механічних граничних умов на вказані динамічні характериcтики.
КЛЮЧОВІ СЛОВА:
оболонка обертання, резонансні коливання, дисипативний розігрів, термомеханічні характеристики, граничні умови
МОВА ТЕКСТУ: російська