Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Автор : Каттані К.
Рік Том С.
[ENG] К.Каттані, Л.Тоскано
Гiперболичнi рiвняння у вейвлет-базисах
2000 - 3 3 -
3-9
[ENG] К.Каттані, М.Пекораро
Нелiнiйнi диференцiйнi рiвняння у вейвлет-базисах
2000 - 3 4 -
4-10