К.Каттані, Л.Тоскано
Гiперболичнi рiвняння у вейвлет-базисах

Акустичний вісник, Том 3 № 3, (2000) с.3-9
У статті обговорено проблему представлення гіперболічних диференційних операторів з використанням ортонормованих вейвлет-базисів. Коротко описано розрахунковий алгоритм, а також чисельний експеримент з області лінійної магнітогідродинаміки, який виступає в ролі тестової задачі.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
гіперболічне рівняння, вейвлет
МОВА ТЕКСТУ: англійська