К.Каттані, М.Пекораро
Нелiнiйнi диференцiйнi рiвняння у вейвлет-базисах

Акустичний вісник, Том 3 № 4, (2000) с.4-10
У статті обговорюється проблема чисельного розв'язання деяких нелінійних диференційних рівнянь із використанням вейвлет-базисів. У ній також дано короткий опис методу розв'язання нелінійного рівняння теплопровідності.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
нелінійне диференційне рівняння, вейвлет
МОВА ТЕКСТУ: англійська