03.04.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті
14.05.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС (пров. інж.)

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті

ГІДРОДИНАМІКА І АКУСТИКА

ЗАСАДИ РЕДАКЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

"Гідродинаміка і акустика" є правонаступником журналів "Прикладна гідромеханіка" і "Акустичний вісник", які видавались Інститутом гідромеханіки НАН України протягом попередніх двох десятиріч.

Наше видання позиціонує себе як рецензований науковий журнал з відкритим доступом.

Ми декларуємо свою відданість науковій достовірності, доброчесності й здоровому глузду; обстоюємо необхідність боротьби з псевдонауковістю, обманом в науці, шахрайством, підтасовкою фактів, плагіатом і самоплагіатом.

Ставлячи на меті якнайскоріше потрапляння журналу до списку фахових видань ДАК Міністерства освіти і науки України, ми будемо керуватись відповідними нормативно-правовими актами, інструкціями та вимогами. У перспективі "Гідродинаміка і акустика" також прагнутиме увійти до провідних міжнародних наукометричних баз.

Водночас, ми заявляємо про свою прихильність до принципів, сформульованих у Сан-Францисській декларації з оцінки результатів наукових досліджень (DORA) і наголошуємо, що ніякі зовнішні адміністративні оцінювання наукової публікації є широка, відкрита й аргументована дискусія у фахових колах.

Інститут гідромеханіки бере на себе всі витрати, пов'язані з виданням журналу. Виходячи з цього, публікація в ньому є безкоштовною для авторів. З нашої точки зору, це - єдиний спосіб зберегти високий рівень вимогливості до змісту потенційних публікацій.

Редакційна колегія журналу має достатню кваліфікацію, щоб забезпечити якісне, принципове і безстороннє оцінювання наукового наповнення тематичних рукописів, при необхідності, залучаючи авторитетних незалежних вітчизняних і закордонних фахівців.

Тільки працюючи на таких засадах, ми зможемо сформувати справді фахове видання, а не перетворитися на симулякр науки, який завжди знаходитиме можливість задовольнити нав'язані згори формальні умови будь-якої складності.