27.06.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті
01.10.2024

КОМП'ЮТЕРНА ГІДРОМЕХАНІКА - 2024

IX міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерна гідромеханіка»

ГІДРОДИНАМІКА І АКУСТИКА

2018 ◊ Том 1 (91) ◊ Номер 3

https://doi.org/10.15407/jha2018.03

***   ОБКЛАДИНКА
***
  Зміст
249-267

[UKR]

А. І. Білеуш, В. Л. Фрідріхсон, О. І. Кривоног, В. В. Кривоног
Дослідження роботи конструкції "ґрунт-геотекстиль" в якості фундаментної подушки для посилення міцності слабких ґрунтів

268-283

[UKR]

В. В. Бойко, А. О. Кузьменко, Т. В. Хлевнюк, О. М. Чала, Н. І. Жукова
Дослідження ефективних і сейсмобезпечних параметрів вибухових робіт на кар'єрах в умовах закарстованих породних масивів

284-301

[UKR]

В. А. Воскобійник, А. В. Воскобійник, О. А. Воскобойник, В. М. Степанович, І. А. Хижа
Вихровий рух усередині лунки складної геометрії

302-315

[RUS]

І. М. Горбань, А. С. Котельнікова, В. І. Нікішов, Г. П. Соколовський
Формування кута укосу незв'язного грунту в двовимірному випадку

316-333

[RUS]

Н. Ф. Димитрієва
Течії біля двовимірного горизонтального клина у стійко стратифікованій рідині

334-354

[UKR]

С. І. Кріль
Енергетична модель газорідинних течій в ерліфтах

355-371

[ENG]

В. М. Семененко, О. І. Наумова
Деякі способи застосування гідродинамічного руля для суперкавітуючих підводних апаратів