27.06.2024

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС

Інформація про конкурси на заміщення посад в Інституті
01.10.2024

КОМП'ЮТЕРНА ГІДРОМЕХАНІКА - 2024

IX міжнародна науково-практична конференція «Комп’ютерна гідромеханіка»

ГІДРОДИНАМІКА І АКУСТИКА

2018 ◊ Том 1 (91) ◊ Номер 1 

https://doi.org/10.15407/jha2018.01

***   ОБКЛАДИНКА
3
  Зміст

5-6

[UKR]

Переднє слово редактора

7-32

[RUS]

В. А. Воскобійник, О. А. Воскобойник, А. В. Воскобійник, Ф. Лукеріні, А. Редаеллі, Л. М. Терещенко, Б. Фіоре
Струминна течія та шум відкритого механічного двостулкового серцевого клапана

33-41

[UKR]

Б. Б. Колупаєв
Динамічна в'язкопружність металонанодисперсного полівінілхлориду

42-52

[RUS]

А. С. Котельнікова, В. І. Нікішов, С. М. Срібнюк
Експериментальне дослідження взаємодії поверхневої поодинокої хвилі з підводним уступом

53-69

[RUS]

В. Л. Поляков
Розрахунок неусталеної дії меліоративного дренажу з поглибленим урахуванням впливу зони аерації та інфільтрації 

70-84

[ENG]

В. М. Семененко, О. І. Наумова
Динаміка частково кавітуючого підводного апарата 

85-98

[UKR]

К. В. Терлецька
Дисипація енергії внутрішніх хвиль над підводними перешкодами 

99-112

[RUS]

В. В. Яковлев, Ю. І. Калугін, Н. Г. Степова
Математичне моделювання оптимізації видобутку газу на етапі дорозробки газових родовищ