Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 13 (85) № 1
2011
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-9
[RUS]

К.В.Аврамов, О.А.Стрельникова, А.А.Кіреєнков
Автоколивання пластини, що взаємодіє з потоком рідини
10-23
[UKR]

О.В.Городецький, В.І.Нікішов, О.Г.Стеценко
Наведене магнітне поле, обумовлене поверхневими і внутрішніми хвилями за рухомим об'єктом у стратифікованому середовищі
24-28
[RUS]

Г.Ф.Золотенко
Ефект збереження дзеркала рідини в рухомій сфері
29-34
[RUS]

А.П.Кулак, А.Б.Шестозуб, В.І.Коробов
Наближений розрахунок струминних насосiв
35-42
[RUS]

П.В.Лук'янов
Взаємодія квазигоризонтального вихора з приповерхневою дрейфовою течією, що викликана стаціонарною вітровою дією
43-50
[RUS]

Ю.М.Савченко, В.М.Семененко
Про маневровість за курсом підводних суперкавітуючих апаратів
51-55
[RUS]

О.Терлецька, В.Мадерич, І.Бровченко
Сильно нелінійні внутрішні сейші у видовжених стратифікованих озерах та феномен "озерних монстрів"
56-60
[RUS]

Д.А.Федін, Б.В.Виноградов
Модель високовольтного імпульсного електричного розряду в електрогідроімпульсному диспергаторі
61-76
[RUS]

О.В.Шеховцов
Інерційно-вихоровий принцип генерації сил на крилах комах
77-79
[RUS]

А.С.Котельникова
Про час взаємодії взаємодії відокремленої хвилі з береговими схилами