Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 9 (81) № 1
2007
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-7
[RUS]

І.А.Бровченко, Н.С.Городецька, В.С.Мадерич, В.І.Нікішов, Е.В.Терлецька
Взаємодiя внутрішніх поодиноких хвиль великої амплітуди з перешкодою
8-22
[RUS]

М.Г.Бугай, О.І.Кривоног, В.В.Кривоног
Контактне реагентне очищення води фiльтрами з волокнисто-пористого полiетилену
23-35
[RUS]

О.A.Гуржий, В.В.Мелешко
Аналіз процесу перемішування пасивної рiдини вихровим кiльцем за сферою в потоцi iдеальної рiдини, що набiгає
36-44
[RUS]

В.І.Коробов, Я.В.Загуменний, Ю.А.Парамонов
Течiя в ежекторній системі з напiвобмеженим високошвидкiсним струменем
45-53
[RUS]

Ю.П.Ладиков, П.П.Рабочий, О.К.Черемних
Вплив поступальної вібрації і рівномірного обертання на процеси тепломасопереносу у розплаві речовини при вирощуванні кристалів методом Бриджмена в умовах мiкрогравiтацiї
54-65
[RUS]

Н.Ф.Пацегон, Л.Н.Попова
Автохвильові процеси в магнітній рідині
66-80
[UKR]

О.А.Рябенко
Форми вiльної поверхнi та умови iснування гiдродинамiчного солiтону, самотньої, одиночної i кноїдальної хвиль
81-85
[RUS]

Ю.М.Савченко, Г.Ю.Савченко
Глiсування циліндра по поверхнi суперкаверни