Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 8 (80) № 1
2006
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-21
[RUS]

М.Г.Бугай, О.І.Кривоног, В.В.Кривоног, В.Л.Фрідріхсон
Гнучкі крiплення укосiв земляних дамб гiдротехнiчних споруд з використанням геотекстилю
22-30
[RUS]

Г.Ф.Золотенко
Багатозначні розв'язки загальної задачі теорiї вiдносного руху рiдини
31-38
[RUS]

В.Мадерич, М.Моргунов, В.Кошебуцький
Моделювання проникнення солоної води в рукав Бистрий дельти Дунаю
39-50
[UKR]

В.В.Мелешко, В.В.Лях
Течiя Стокса у плоскому секторi
51-59
[UKR]

I.Г.Нестерук, В.М.Семененко
Задачi оптимiзацiї для суперкавiтацiйного руху осесиметричних тiл за iнерцiєю
60-72
[UKR]

О.А.Рябенко
Математична модель хвилеподiбних бiлякритичних течiй рiдини з урахуванням можливого викривлення потоку у вертикальнiй площинi в їх початковому перерiзi
73-78
[RUS]

І.Т.Селезов, В.О.Ткаченко, С.О.Савченко
Про гасiння хвиль на воді локальними донними неоднорідностями