Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 7 (79) № 2
2005
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-7
[UKR]

Т.Б.Гончаренко, В.В.Яковлев
Дослiдження сталих нелiнiйних згинно-гравiтацiйних хвиль в морi, вкритому суцiльною кригою
8-26
[UKR]

В.О.Горбань, I.М.Горбань
Вихрова структура потоку при обтiканнi квадратної призми: числова модель
27-32
[RUS]

Ю.В.Канарська, В.C.Мадеріч
Модель дiї струменiв судових рушiїв на дно і береги
33-43
[RUS]

Н.М.Кізілова
Фiльтрацiя рiдини в мікроциркуляційній чарунці листка рослини: отримання і дослідження моделі з зосередженими параметрами
44-53
[RUS]

Т.П.Коновалюк
Взаємодiя еліптичних вихорів
54-62
[RUS]

Ю.М.Савченко, Ю.А.Семенов
Метод розрахунку кавiтацiйної течії в вихоровому набiгаючому потоці
63-72
[RUS]

М.В.Салтанов, Ю.В.Ревенко, Н.С.Єфремова
Наближений пiдхід в теорiї гвинтових і потенціальных потокiв в iзотермiчнiй атмосферi
73-75
[RUS]

В.Г.Сизов
Про крайову задачу в роботі Мiчелла про хвильовий опір судна