Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 6 (78) № 4
2004
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-8
[RUS]

А.А.Авраменко, Б.І. Басок
Дискретнi симетрiї в теорії гiдродинамiки i теплообмiну
9-16
[RUS]

Г.А.Атанов, О.А.Русанова, А.Н.Семко
Розрахунок нестацiонарних течiй рiдини з кавiтацiєю
17-23
[RUS]

Г.О.Воропаев, Н.В.Розумнюк
Чисельне моделювання в`язкої течії над поверхнею з заглибленням
24-33
[UKR]

Я.Л.Климик
Рух жорсткого диска у в'язкiй рiдинi вздовж жорсткої стiнки
34-44
[RUS]

В.Кошебуцький, В.Мадерич, А.Нестеров, Р.Хелінг
Mоделювання розповсюдження тепла у внутрішніх водах і прибережних областях морів
45-61
[RUS]

Т.С.Краснопольська, В.В.Мелешко
Ламiнарне змiшування рідин. Частина 2. Періодичні течії Стокса в клинообразнiй кiльцевiй порожнинi
62-67
[RUS]

О.Я.Олійник, Ю.І.Калугін, Н.Г.Степовая, С.М.Зябликов
Теоретичний аналіз процесів осадження в системах біологічної очистки стічних вод
68-77
[RUS]

В.Л.Поляков, В.Б.Сидор
Зовнiшня суфозiя в незв'язних грунтах при радiальній фільтрації
78-83
[RUS]

Ю.М.Савченко, Г.Ю.Савченко
Оцінка эфективності використання суперкавiтацiї на осесиметричних корпусах