Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 6 (78) № 2
2004
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-19
[RUS]

В.В.Бабенко, А.П.Коваль
Будова і гідродинамічні особливості шкіри меч-риби
20-26
[RUS]

І.О.Бровченко
Модель утворення спектру нафтових крапель в приповерхневому шарі океану
27-43
[RUS]

М.Г.Бугай, О.І.Кривоног, В.В.Кривоног
Безреагентна очистка води фiльтрами з волокнисто-пористого полiетилену
44-59
[RUS]

В.Л.Поляков
Про дію макропор в донних вiдкладеннях
60-64
[RUS]

Г.Ю.Савченко
Вплив піддуву газу на бризговий опір поверхні
65-70
[RUS]

І.Т.Селезов, О.В.Звонарева
Розповсюдження неусталених гідропружних хвиль у напiвнескiнченiй цилiндричнiй оболонцi зі втавкою
71-74
[RUS]

В.Д.Донік
Метод визначення розходу повiтря при витiканнi повiтря з вiдсiку
75-78
[RUS]

Ю.В.Канарська, В.С.Мадеріч
Сильно-нелiнiйні хвилі та гравiтацiйні течiї в прямокутному басейнi