Ю.В.Канарська, В.С.Мадеріч
Сильно-нелiнiйні хвилі та гравiтацiйні течiї в прямокутному басейнi

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 2, (2004) с.75-78
Вивчена сильно-нелiнiйна динамiка виродження великомасштабних внутрiшнiх хвиль та гравiтацiйних течiй в прямокутному замкненому басейнi, що наповнений двома шарами рiдини рiзної густини. Доповнена та розширена класифiкацiя режимiв течiй в замкненому басейнi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська