Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 5 (77) № 4
2003
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
5-11
[RUS]

В.В.Бабенко, Олександр І.Кузнецов, Анатолій І.Кузнецов, B.B.Мороз
Методика проведення буксировочних випробовувань в дослiдному басейнi за допомогою двох моделей глiсуючого судна
12-43
[RUS]

І.А.Луковський, Г.Ф.Золотенко, А.М.Пилькевич
Порівняльний аналіз двох варіаційних моделей в нелінійній теорії відносного руху рідини
44-52
[RUS]

В.І.Нікішов
Вплив в'язкостi на рух електропровiдної, стратифiкованої рiдини
53-57
[RUS]

О.Д.Нікішова, В.В.Олексюк
Особливості застосування тiньових приладів для дослiдження неоднорiдної рiдини, що рухається
58-63
[RUS]

Г.Ю.Савченко
Керування бризговим потоком поблизу твердої поверхні
64-72
[RUS]

Ю.А.Семенов
Аналітичне рiшення автомодельної задачі занурення несиметричного клину
73-81
[RUS]

Чан Юн Бок, О.О.Вовк
Вплив лiтолого-тектонiчних факторів на пружно-деформований стан гiрського масиву
82-86
[RUS]

О.Л.Безручко, І.Р.Левіт, В.Н.Турік
Аналіз змін типу гемодинамiки методом абстрактної iнформацiйної моделi