Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 3 (75) № 4
2001
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-12
[RUS]

О.О.Вовк, А.О.Кузьменко
Сейсмічна дія вибуху циліндричного заряду
13-19
[UKR]

Ю.В.Науменко
Чисельне визначення в'язкої течiї з вiльною поверхнею в горизонтальному обертовому цилiндрi
20-27
[RUS]

О.Я.Олійник, А.В.Тетеря
Особливості моделювання процесів вилучення органiчних забруднень iз стiчних вод на установках малої продуктивності
28-37
[RUS]

В.Л.Поляков
Моделювання випаровування з оголеного грунту. 1. Перша стадія (вологий грунт)
38-46
[RUS]

І.Т.Селезов, О.В.Авраменко
Стiйкість хвильових пакетiв в багатошарових гідродинамічних системах з урахуванням поверхневого натягу
47-52
[RUS]

В.М.Семененко
Розрахунок плоских нестацiонарних суперкаверн при довiльнiй залежностi вiд часу
53-69
[UKR]

А.М.Сердюченко
Нелiнiйнi коливання твердих тiл, плаваючих на хвильовiй поверхнi
70-82
[RUS]

П.Францезе, Л.Заннетті
Mодель дисперсії в нестаціонарній відривній з зсувом течії поблизу границi складної форми