Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 3 (75) № 2
2001
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
5-9
[RUS]

О.О.Вовк, А.О.Кузьменко
Сейсмічна дія вибуху розосередженого заряду
10-14
[RUS]

В.А.Воскобійник, В.Т.Грінченко, А.П.Макаренков
Кореляційні характеристики поля пульсацiй пристiнного тиску турбулентного граничного шару, що утворився при повздовжньому обтiканнi гнучкого цилiндра
15-24
[RUS]

Т.А.Дунаєва, О.А.Гуржій, В.В.Мелешко
Перемiшування в'язкої рiдини у пiвколi при малих числах Pейнольдса
25-31
[RUS]

Ю.В.Науменко
Режимний гiстерезис в'язкої течiї з вiльною поверхнею в горизонтальному обертовому цилiндрі
32-43
[RUS]

В.Л.Поляков
Розповсюдження забруднень у донних вiдкладеннях. 2. Аналіз і додатки
44-54
[RUS]

А.П.Родічев
Вибір розташування прив'язного самохiдного пiдводного апарату для розрахунку гідродинамічного опору кабелю
55-71
[RUS]

А.Н.Сердюченко
Еволюційні рiвняння Шредiнгера високих порядкiв і деякі їх рішення для хвиль на глибокiй водi
72-80
[RUS]

О.Н.Шабловський
Еволюційні властивості розривних течій рідини з турбулентною в'язкістю
81-82
[RUS]

І.В.Ковалець
Про вплив теплообміну з Землею на розповсюдження важкого холодного газу в атмосфері