Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 2 (74) № 4
2000
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
5-10
[RUS]

Р.Волинський
Наближена математична модель течії крізь тріщинуваті пористі утворення
11-23
[RUS]

Д.А.Галіцин, В.А.Троценко
Коливання рідини в рухомому прямокутному контейнері з пружними перегородками
24-31
[RUS]

С.Ф.Доценко
Генерацiя поверхневих хвиль та вихорiв при змiщеннях еліптичної ділянки дна басейну
32-47
[RUS]

І.А.Луковський, А.Н.Тимоха
Модальне моделювання нелінійних плескань рідини в баках з невертикальними стінками. Методика неконформних вiдображень
48-57
[RUS]

В.В.Нікішов, Р.В.Христюк
Аналiз рухiв в`язкої стратифiкованої рiдини при наявностi обертання
58-66
[RUS]

Н.Ф.Пацегон, Л.Н.Попова
Хвильові структури в магнiтнiй рiдинi
67-72
[RUS]

Е.Н.Пеліновський
Авторезонансні процеси при взаємодії поодиноких хвиль з зовнішніми полями
73-81
[RUS]

Э.Н.Потетюнко, Л.В.Черкесов, Д.С.Шубін
Відновлення розподілу густини океану по його хвильовому спектру
82-98
[RUS]

Н.В.Салтанов
Узагальнені потенцiали в магнітній гідродинаміці і динаміці рідини, що обертається
99-118
[RUS]

І.Т.Селезов
Хвильові процеси в гідродинамічних и пружних середовищах
119-125
[RUS]

В.В.Яковлев
Двовимiрні моделі планової трансформацiї хвиль в рiдинi змiнної глибини