Інститут гідромеханіки НАН України
Прикладна гідромеханіка
Том 2 (74) № 1
2000
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-9
[RUS]

Х.Ареф, Т.А.Дунаева, В.В.Мелешко
Хаотична адвекцiяї в двомірній Стоксовій течiї в колі
10-19
[RUS]

Є.О.Гаев, E.Сэйвори, Н.Той
Дослідження неоднорідної пронизної шорсткостi в аеродинамічному каналі
20-27
[RUS]

Д.А.Галіцин, В.А.Троценко
До розрахунку частот i приєднаних мас рiдини в прямокутному контейнері з перегородками в поперечній площині його симетрії
28-43
[RUS]

О.A.Гуржий, Х.Перхосейні
Карти локальних розтягів: додаток для задачі про адвекцію в довільному полі швидкості
44-51
[RUS]

Г.Ф.Золотенко
Розрахунок потенцiалiв Стокса-Жуковського в динаміці відносного руху рідини
52-58
[RUS]

Н.В.Салтанов, П.А.Шестопал
Про лінеаризовані рівняння динаміки стратифiкованої та стисливої рiдини, що обертається
59-63
[RUS]

І.Т.Селезов, М.В.Мирончук
Генерацiя поверхневих гравітаційних хвиль двома зануреними витоками
64-69
[RUS]

В.М.Семененко
Комп'ютерного моделювання динаміки суперкавiтуючих тіл
70-78
[RUS]

А.Н.Трофимчук, А.М.Гомілко, О.А.Савицький
Горизонтально-обертальні коливання жорсткого штампа на двофазній пористопружнiй основi
79-87
[RUS]

О.В.Шеховцов
Метод розрахунку нестаціонарного поля тиску в змішаній потенціально-вихровій області, що прилягає до крила яке обертається
88-91
[RUS]

А.Н.Семко
Розрахунок течiї в гiдропушцi чисельним методом з штучною в'язкістю