Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 11 № 2
2008
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
5-11
[RUS]

А.Б.Ананьєв, К.А.Ананьєва
Комп’ютерна експертиза співочого голосу
12-15
[RUS]

М.Я.Андреєв, І.Л.Рубанов, Ю.І.Флєєр
Деякі результати дослідження температурної залежності швидкості звуку в рідкому аміаку
16-23
[RUS]

І.В.Вовк, В.Т.Грінченко, Ю.М.Дудзінський
Про можливий механізм автоколивань у струминних гідродинамічних випромінювачах з розвинутою кавітацією
24-35
[RUS]

Н.С.Городецька, Т.В.Соболь, Л.І.Косовець
Відбиття хвиль від межі розподілу рідини й пористо-пружного насиченого рідиною півпростору
36-44
[UKR]

В.Н.Олiйник
Антисиметричнi хвилi в системi двох паралельних стержнiв, перiодично пiдкрiплених жорсткими поперечними перегородками i зв'язаних з акустичним середовищем
45-57
[RUS]

В.О.Троценко, Ю.В.Троценко
Рівномірно збіжний метод Рітца в задачі про осесимметричні коливання оболонки обертання у формі купола
58-66
[RUS]

Ян Фуцзян, А.Ф.Улітко
До динаміки складної роторної конструкції на базі двошарової анізотропної циліндричної оболонки