Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 5 № 3
2002
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
5-11
[RUS]

В.Г.Басовський, І.В.Вовк
Власні частоти і форми коливань хрящів трахеї та бронхів людини
12-18
[RUS]

О.І.Вовченко, В.Г.Ковальов, В.О.Поздєєв
Гідродинамічні характеристики электричного розряду в рідині при введенні енергії в канал у вигляді послідовності імпульсів
19-27
[RUS]

В.Т.Грінченко, В.В.Крижановський, В.В.Крижановський (мол.)
Алгоритми адаптивної і рангової класифікації шумів дихання
28-34
[RUS]

О.Я.Калюжний, В.Ю.Семенов
Економічний метод очищення мовних сигналів від шуму, що базується на блоковому поданні сигналу в просторі станів і векторному квантуванні
35-45
[RUS]

Т.С.Краснопольська
Акустичний хаос у нескінченному півпросторі, породжений ефектом Зоммерфельда-Кононенка
46-51
[UKR]

С.А.Найда
Формула середнього вуха людини в нормі. Відбиття звуку від барабанної перетинки
52-60
[UKR]

В.Н.Олійник
Вплив в'язкості повітря на поширення звуку в бронхіальному дереві людини
61-71
[RUS]

С.О.Папков, Ю.І.Папкова, О.О.Ярошенко
Моделювання нерівностей шарів дна в гiдроакустичному хвилеводі на основі методу нормальних мод