Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 4 № 2
2001
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-10
[RUS]

Ю.П.Бай, В.І.Сторожев, В.А.Шпак
Короткохвильові асимптотичні властивості нормальних хвиль у двошарових кристалічних пластинах
11-17
[RUS]

І.В.Вовк, В.Т.Маципура
Випромінювання звуку граткою, утвореною співвісними циліндричними п'єзокерамічними оболонками з екранами на торцях. Частина I. Теорія
18-24
[RUS]

В.Б.Галаненко, Д.В.Галаненко
До питання про врахування сингулярності розв'язку при розрахунку дифракції нормальних хвиль у плоскому хвилеводі
25-28
[RUS]

Г.М.Губрєєв
Рівномірна коректність задачі Кошi для хвильового рівняння з некласичними граничними умовами
29-37
[RUS]

В.І.Гуляєв, Г.М.Іванченко, О.В.Яковенко
Динамічна взаємодія плоскої ударної хвилі з площиною розподiлу трансверсально-ізотропних пружних середовищ
38-46
[RUS]

Ю.М.Дудзінський, Н.В.Манічева, О.А.Назаренко
Оптимізація параметрів широкосмугового акустичного випромінювача в умовах надлишкових статичних тисків
47-52
[RUS]

Л.А.Каменська, В.М.Косенков
Розрахунок розширення каналу електричного розряду в рідині, що описується в потенціальному наближенні
53-63
[RUS]

Л.Б.Лерман
Спільні нестаціонарні коливання механічних систем у вигляді сферичних куполів на опорних циліндричних оболонках
64-72
[RUS]

О.Ю.Розіна
Рух рідини в капілярі при різноманітних режимах ультразвукового впливу