Ю.А.Венгренюк, І.Ф.Киричок, Н.І.Обизюк
Резонансні коливання та диссипативний розігрів п'єзоелектричних сферичних оболонок з врахуванням явища теплової деполяризацiї

Акустичний вісник, Том 2 № 2, (1999) с.3-10
Розглянуто осесиметричну задачу про резонансні коливання та диссипативний розігрів зрізаної сферичної оболонки. Оболонка складається з двох жорстко скріплених п'єзокерамічних шарів рівної товщини з протилежними напрямками товщинної поляризації. Нелінійна задача розв'язується в рамках електротермомеханічної теорії оболонок, які базуються на гіпотезах Кірхгофа-Лява для механічних змінних і адекватних їм припущеннях для електричного і температурного полів. В'язкопружна поведінка п'єзокераміки моделюєтсья концепцією комплексних характеристик, які залежать від температури розігріву. Враховується явище теплової деполяризації. За допомогою чисельного аналізу досліджено вплив термомеханічної зв'язаності, умов теплообміну, геометрії і теплової деполяризації на температурно-частотні й динамичічні характеристики сферичних п'єзоелементів при гармонічних коливаннях. Показано, що урахування температурної залежності характеристик п'єзоматеріала та явища деполяризації приводить до появи додаткової високотемпературної гілки у нелінійній температурно-частотній характеристиці і уточнює значення електричного навантаження, починаючи з якого можлива поява деполяризованої області в елементі.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
п'єзоелектрична оболонка, резонанснi коливання, дисипативний розiгрiв, теплова деполяризацiя, теплообмiн
МОВА ТЕКСТУ: російська